Časy gazdov

11.11.2013 13:15

Gazdovia boli v časoch pred kolektivizáciou majetnejšou vrstvou vidieckeho obyvateľstva. Mali vlastnú pôdu, vlastnili hospodárske zvieratá, v neskoršom období i poľnohospodárske stroje, často najímali pracovnú silu z radov ostatných vrstiev obyvateľstva. Byť gazdom, bolo vo vidieckej spoločnosti cieľom pre mnohých. Koľkí chudobní odchádzali za more, do Ameriky, zarobiť peniaze v baniach a priemysle,  s túžbou vrátiť sa po rokoch, a kúpiť si vlastnú pôdu, vybudovať vlastné hospodárstvo. Koľkým sa to podarilo? Z našetrených peňazí kupili to, čo považovali za skutočnú a pravú hodnotu- pôdu. Nebol to ale pohodlný život, práve naopak. Mať viac pôdy znamenalo mať viac práce, ťažkej práce, od rána do večera. Odriekania, striedmosti, a skromnosti. Patriarchálna, mnohopočetná rodina, súdržná rodina, pracujúca doma, na vlastnom, bok-po-boku bola neoddeliteľnou súčasťou tohoto sveta.

Nakoniec prišiel komunizmus, nivočiace kontingenty, a kolektivizácia, ktorá viedla k vzniku roľníckych družstiev. Koľkí roľníci odmietali sa vzdať svojej pôdy a spôsobu života, ktorý sa príchodom komunizmu stal často živorením.  Odmietali sa vzdať pôdy, či pôdy, ktorú získali ťažkou prácou, často v ďalekej krajine za morom a odlúčení od domova. Mnohí boli väznení, mnohí boli iným spôsobom ničení, oni a aj ich rodiny.

Obdobie, ktoré následovalo po roku 1948  zničilo gazdov, a ich svet odišiel. Avšak ich dedičstvo v nás žije dodnes. Vďaka vysokej pôrodnosti má veľka časť Slovákov medzi predkami nejakých gazdov, určite i väčšina čitateľov tohto článku. A ich odkaz nám, pre dnešok? Možno aktuálnejší ako by sme si na prvý pohľad mysleli, a určite pravdivejší než to, čo nam ponúkajú dnes mnohé tzv. západne hodnoty.

Význam poctivej a usilovnej práce, namiesto špekulovania a rýchleho (často pochybného) zisku, i to je ich odkaz. Odriekanie, namiesto užívania si. Skromnosť, namiesto luxusu. Zásadovosť, pravdovravnosť, vytrvalosť. Rodinna súdržnosť a spolupatričnosť. Zmysel pre komunitu, dedinsku, ale i spoločnosť v širšom zmysle. Máme na čo nadviazať. Ich hodnoty a spôsob života zvíťazia nad akoukoľvek krízou.

 

Späť