Archív článkov

Celebrity

23.11.2013 08:20
Naše ,,nezávislé" média nám a vlastne celej našej spoločnosti predkladajú rôzne celebrity, údajne hodné obdivu. Je to ale tak? Často ženy pochybnej povesti, zbohatlíci, či bezškrupulózni politici sú našej mládeži predkladaní pomaly ako vzory hodné následovania. Ale kvôli čomu? Pre bohatstvo? Slávu?...

Krvácajúce regióny

20.11.2013 22:53
Mnohé slovenské regióny prežívajú ťažké časy. Kombinácia západného materializmu, zmeny priorít a hodnôt našich ľudí, vysokej nezamestnanosti, vysťahovalectva, vyššieho priemerného veku tamojších obyvateľov, a naopak nízkej pôrodnosti- to všetko znamená neustále znižovanie miestnej populácie a jej...

Rozmach satelitov

18.11.2013 12:33
Vidiecky pokoj pri veľkomeste? Slovensko posledné roky zažíva naozaj rozmach satelitných dedín, ležiacich v blízkosti veľkých miest, napríklad Bratislavy, kde je tento jav najmasovejší. Sen mnohých prisťahovalcov, i rodených Bratislavčanov  v sebe spája viaceré výhody- nižšie ceny, dobrú...

Úverové otroctvo

12.11.2013 23:46
V staroveku existovalo tzv. úverové otroctvo. Teda tí, čo neboli schopní platiť dlhy vtedajším finančným skupinám, upadali do otroctva, často i s celými rodinami. V stredoveku sa tvrdo potlačili dlhy. Štát neumožnoval požičiavať na úroky tak voľne, čím brzdil konzumný spôsob života, chránil...

Časy gazdov

11.11.2013 13:15
Gazdovia boli v časoch pred kolektivizáciou majetnejšou vrstvou vidieckeho obyvateľstva. Mali vlastnú pôdu, vlastnili hospodárske zvieratá, v neskoršom období i poľnohospodárske stroje, často najímali pracovnú silu z radov ostatných vrstiev obyvateľstva. Byť gazdom, bolo vo vidieckej spoločnosti...

Prirodzenosť života na vidieku I.

07.11.2013 09:43
Viac ako polovica obyvateľov Slovenska dnes žije v mestách, mnohí dokonca vo veľkých mestách (z pohľadu našej histórie, nie v celosvetovom meradle, pretože naozaj vo svete sú mestá, a nie je ich málo, do ktorých by sa bez problémov vošlo obyvateľstvo celej našej krajiny). Pretože uvažovanie človeka...

Kríza, kríza...

06.11.2013 10:26
Kríza, kríza...Počúvame zo všetkých strán. Ale o čo ide? Aká je podstata problému? Ako si všímavejší uvedomujú, nejde ,,iba" o aktuálnu dlhovú, či hospodársku krízu, ako nám povrchne predkladajú média. Naša krajina a spoločnosť (ba i europska civilizácia) sa nachádza v oveľa horšej situácii. Kríza,...

Informácie pre návštevníkov

04.11.2013 10:56
Informujte Vašich návštevníkov čo možno najčastejšie o novinkách a akciách na Vašom webe. Aby ste užívateľov naučili Vaše stránky pravidelne navštevovať, je dôležité webovú prezentáciu pravidelne aktualizovať. Pre automatickú distribúciu článkov až ku čitateľovi môžete využiť RSS kanály.

Webová prezentácia bola spustená

04.11.2013 10:55
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte, aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne...